miércoles, diciembre 14, 2011

son horas sonoras

1: querés venir a casa a escuchar música?
2: a escuchar música?
1: sipi. son horas sonoras...