domingo, noviembre 06, 2011

i did a line with a girl named hello

♪ if i treated someone eleeeeeeeeeeeeeeeese,
the way i treat myyyyseeeeeeeeeeeeelf,
i'd be in jaaaaaail ♪♫

- of montreal